Základní škola v Kostelní Lhotě


Co nabízíme?

  • škola rodinného typu
  • nízký počet žáků ve třídě
  • všestranný rozvoj osobnosti
  • anglický jazyk od 1.třídy
  • práce se soudobými technologiemi

 

  • Titulní stránka

Rozhodnutím usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je možné obnovit za dodržení ochrany zdraví kontaktní – prezenční provoz v prostorách ZŠ (viz manuál Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020), který byl Mimořádným opatřením MZDR a s doporučením MŠMT dne 11. 3. 2020 pozastaven.

Škola bude opět otevřena od 25. 5. 2020 po celý týden pro všechny naše žáky, kteří do školy nastoupit chtějí a jejichž zdravotní stav jim to umožňuje.

Homogenní skupiny budou rozděleny podle ročníků, tak jak byli žáci doposud zvyklí v jednotlivých třídách. Plné znění rozhodnutí naleznete zde.

Vážení rodiče, ministerstvo školství vydalo dlouho očekávané manuály k zabezpečení ochrany zdraví a provozu školy.                                                                                              Manuál pro základní školu

Během příštího týdne připravíme pokyny pro konkrétní situaci naší základní školy, které musí být v souladu s vydanými manuály.

I během výuky na dálku jsme se věnovali projektu ke Dni země a přírodě kolem nás. Projekt byl zaměřen především na prohloubení vztahu člověka k přírodě, k vlastnímu zdraví a k rodnému kraji. Podstatou projektu je aktivním a tvořivým způsobem získat poznatky o přírodě a o důležitosti její ochrany a spontánně je aplikovat v běžném životě. Více naleznete v naší fotogalerii.

Opatření ministerstva zdravotnictví zakazuje kvůli šíření nového koronaviru SARS-CoV-2 osobní přítomnost všech žáků ve škole. Nejde však o žádné prázdniny, škola učí své žáky dál. Zadáváme cvičení tzv.na dálku. Stanovujeme denní i týdenní plány, pořádáme videokonference a rodičům nabízíme konzultace. Jsme si vědomi do jak nelehké situace se rodiče dostali a pokud to jen trochu půjde, rádi pomůžeme. Více nápadů a doporučení naleznete zde. Když je škola zavřená 

Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb