V souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování osobních údajů Vašeho dítěte V souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (ON, GDPR) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě jakého právního titulu, jak dlouho a jakým způsobem bude zpracování probíhat a jaká jsou Vaše práva.

VÍCE ZDE

Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Z důvodu mimořádného opatření proběhne zápis na naší škole bez osobní přítomnosti dítěte, na základě zaslané žádosti o přijetí k povinné školní docházce, kterou bude možné vyplnit online. Odkaz ZDE

Žádost o přijetí bude možné podat od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021

Originál žádosti můžete vhodit do schránky školy, doručit osobně do školy v týdnu do 9. 4. v dopoledních hodinách, od 12. 4. denně od 7: 30 do 16:30 nebo ponechat na Obecním úřade. K originálu Žádosti je třeba přiložit prostou kopii rodného listu dítěte a kopii OP zákonného zástupce.

Další Informace k zápisu ZDE

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s novelizovanými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání...

Další Vyhlášení zápisu ZDE

Elektronické přihlášky online od 1. do 30.4. 2021

V pondělí 12. dubna 2021 budou moci žáci znovu usednout do školních lavic. MŠMT umožní jejich návrat za dodržení mimořádných opatření. 

Povinnost testování žáků 2x týdně antigenními testy, povinná ochrana dýchacích cest chirurgickou rouškou, zvýšená hygienická opatření a dodržování homogenity skupin. 

Informace MŠMT: PROČ SE TESTUJEME      JAK BUDE TEST PROBÍHAT      UŽITEČNÉ INFORMACE PRO RODIČE     

MANUÁL TESTOVÁNÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje:
- účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se

 VÍCE ZDE

- mimořádné opatření - Ochrana dýchacích cest

 VÍCE ZDE

- mimořádné opatření - Testování

 VÍCE ZDE

 

  • 1
  • 2
Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb