Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu

"Děti se učí pro život."

Sportovní hry

Přirozená příprava pohybového aparátu dětí, jejich samostatné seznámení s pravidly a bezpečností nejen při sportu. Tradiční i netradiční sporty.

 vede Markéta Holešovská

Počítačový kroužek

Citlivou formou se děti učí smysluplně využívat počítač a další techniku.

Pro školní rok 2021/2022 kroužek neotevřen

Modelářský kroužek

Zvyšování manuálních dovedností a procvičování jemné motoriky. Zvládnutí stavebních postupů.

Pro školní rok 2021/2022 kroužek neotevřen

Šikulka

Používání různých výtvarných technik, práce s textilem či keramickou hlínou.

 vede Jiřina Richterová

Badatelský klub

Cílem badatelské metody je pěstovat v dětech přirozenou zvídavost. U dětí se rozvíjí chuť zkoumat a učit se. Samostatně se stávají malými vědci - kladou otázky, tvoří domněnky, plánují pokusy a vše sami prezentují.

Pro školní rok 2021/2022 kroužek neotevřen

Kroužek deskových her

Hra nejrůznějších typů stolních a deskových her, od strategických po vzdělávací, při kterých se děti odreagují, uvolní, ale také se něco nového dozvědí a naučí.

 vede Hana Čermáková

Kroužek předškoláka

Seznámení se školním prostředím, aktivity k rozvoji zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky a řečových dovedností.

 vede Klára Turková

Dramatický kroužek

Rozvoj vlastní tvořivosti, objevování světa divadla jako hry spojené s rytmem i pohybem.

Pro školní rok 2021/2022 kroužek neotevřen

Čtenářský kroužek

Hlavní myšlenkou kroužku je podporovat u dětí rozvoj čtenářských schopností, zájem o četbu, vytváření si vztahu k psanému i mluvenému slovu. Je to místo, kam chodí děti rády, cítí bezpečí a sounáležitost.

Pro školní rok 2021/2022 kroužek neotevřen

Naše zájmové kroužky probíhají pod záštitou DDM Poděbrady.                      


Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb