Základní škola v Kostelní Lhotě


Co nabízíme?

  • škola rodinného typu
  • nízký počet žáků ve třídě
  • všestranný rozvoj osobnosti
  • anglický jazyk od 1.třídy
  • práce se soudobými technologiemi

 

  • Titulní stránka

Naše škola se dlouhodobě snaží vést žáky k samostatnému řešení problémů spojených s životním prostředím u nás v obci, zvyšovat jejich zájem o život a přírodu kolem sebe a přebírat tak zodpovědnost za své počínání. K tomuto tématu nám slouží také zapojení se do výzvy programu Ekoškoly a aktuálně Kampaň obyčejného hrdinství. https://ekoskola.cz/cz/kampan-2022 Žáci v týdnu od 18. - 22. dubna konali samé dobré skutky pro svět kolem nás a své aktivity zapisovali do deníčků obyčejných hrdinů. Aktivity byly zaměřené na ochranu přírody a zvelebování naší zahrady, na odpovědné a šetrné hospodaření v domácnosti, vzdělávání se a rozvíjení se v EKO principech a vše bylo plné radosti a zábavy ze života. Z celkového hodnocení vyzdvihněme například 24 zasazených bylin, 12 keřů, zavedení využití dešťové vody na naší zahradě a zorganizování dní bez technologií a společné akce s mateřskou školou u nás v obci. Podívejte se do naší FOTOGALERIE

22.4. Den Země – nápady, aktivity s dětmi | Radambuk - Jihočeská rada dětí  a mládeže22.dubna se naše síly spojily se silou z mateřské školky. Společně jsme na zahradě školy přivítali skřítka Jarníčka, který nám pověděl o příchodu jara, jeho barvách a také o starostech, které má s přírodou. A protože nám rozhodně není jedno, co se kolem nás děje a jak to kolem nás vypadá, vydali jsme se na úklid obce. Naše uklízení jsme ukončili na sběrném dvoře, kde Jarníček vyprávěl k čemu takový dvůr slouží. Děti roztřídily odpady do správných kontejnerů a na závěr nechyběl ani tanec s písničkou.

 1. duben mění naši školu od sklepa až po půdu. Žáci jsou učiteli, učitelé žáky, všichni jsme v pyžamu nebo v oblečení naruby. Učení není učení a úkoly nejsou úkoly. V naší aprílové škole se učil například tanec, běh opičí dráhou, také hraní karet, jezení čokolády příborem či skládání šipek. Děti tedy naši noví učitelé byli skvělí a moc jsme si to všichni užili. Podívejte se do naší FOTOGALERIE 

 Zima nám ještě ukazuje svou sílu, ale my už vítáme dobu předvelikonoční. Masopust je tradiční svátek, který značí začátek postní doby a v Česku je spojený především s průvody masek. S historií a významem tohoto svátku nás ještě ve škole seznámili žáci 4. a 5. ročníků, kteří si pro nás připravili krátké prezentace. Poté jsme si nachystali masky, nacvičili říkanky a písníčky, vyrobili veselé dárečky v podobě masopustních jitrnic, "škrpálů" jako záložek do knížky a spolu s dětmi ze školky vyrazili do ulic. Nejprve jsme samozřejmě poprosili pana starostu o povolení a slíbili, že rozdáme jen samý smích a radost. Odměnou nám byla sladká kobliha a cestou jsme se zastavili také na tradiční zabíječce.

Se školou na golf
Česko sportuje
Čtení pomáhá
Ovoce a zelenina do škol
MAS Podlipansko
DM preventivní program Veselé zoubky
ARTOFOTO.cz © 2017 created by Grafiweb