Základní škola Kostelní Lhota

Jsme malotřídní škola, která se nachází v malebné vesnici Kostelní Lhota. Najdete u nás příjemné, téměř rodinné prostředí, individuální přístup a veliké pochopení všech učitelů.

Naše služby

Škola

Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, výškově nastavitelnými lavicemi a interaktivní tabulí. Děti mají ve všech třídách přístup na internet a mohou využívat počítačovou síť s tiskovými výstupy.

Školní družina

Školní družina má v letošním školním roce kapacitu 50 dětí ve třech odděleních. O klidné a bezpečné prožití volného času dětí se starají vychovatelky Markéta Holešovská, Bc. Jiřina Nováková a Mgr. Šárka Kopáčková.

Poradenské pracoviště

Naše škola primárně spolupracuje s PPP Středočeského kraje, ale spolupracujeme i s dalšími školskými poradenskými zařízeními, zapsanými v rejstříku školských zařízení.

Základní škola v Kostelní Lhotě

Vzděláváme žáky 1. – 5. ročníku podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem: „Děti se učí pro život“, jehož základní myšlenkou je otevřenost školy všem dětem, rodičům i veřejnosti, a to především obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, vztahy ve škole, rozvíjením samostatného myšlení a odpovědného rozhodování i spřízněností s přírodou a jejími zákony.

Naším cílem je všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Vzdělávání v naší škole probíhá s pomocí nejmodernějšího vybavení a pořádáme také celou řadu zajímavých aktivit (Loučení s létem, Soutěž o Lhoteckou dýni, Vánoční vystoupení, Masopust, Rej čarodějnic, Den dětí…). Naše žáky hodnotíme slovně i klasifikací a podporujeme je i v jejich sebehodnocení.

Pedagogický sbor

Mgr. Hana Čermáková

Mgr. Klára Turková

Mgr. Jana Obalilová

Mgr. Šárka Kopáčková

Bc. Jiřina Nováková

Markéta Holešovská

Mgr. Tereza Vyvadilová

Bc. Lenka Černá

Monika Kubíková

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny probíhají dle potřeby, po dohodě s jednotlivými vyučujícími.

Rády bychom vytvořily prostředí pro formu otevřené školy, přátelské vůči rodičům i okolní komunitě a podpořily tak rozvoj vzájemných mezilidských vztahů, pohody, bezpečí, respektu a tolerance. Neváhejte, kontaktujte nás a my se Vám rády budeme věnovat.

Co nabízíme?

Škola rodinného typu

Jsme škola rodinného typu. Děti se u nás cítí dobře a v bezpečí.

Díky nízkému počtu žáků ve třídě se dokážeme plně věnovat všem dětem.

Dbáme na to, aby se děti rozvíjeli všestranně.

Na naší škole se angličtina vyučuje již od první třídy. Díky tomu si ji děti mnohem rychleji osvojí a neztratí se ve světě.

Držíme s dobou. Naše škola pracuje a vyučuje s moderními technologiemi. 

Kontakt

Více kontaktních informací najdete přímo na samotné stránce stránce kontakt.

+420 325 599 037
+420 737 236 957
zs@kostelni-lhota.cz
ZŠ Kostelní Lhota 5
289 12 Sadská