Cookies

Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 27. 10. 2023

Aktualizováno: 27. 10. 2023

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zásady Základní školy Kostelní Lhota týkající se sbírky a používání informací, které shromažďujeme, když přistupujete na https://www.zskostelnilhota.cz/ (dále jen „Služba“). Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují vaše práva na soukromí a jak jste chráněni podle zákonů na ochranu soukromí.

Používáním naší služby souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich informací v souladu s s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Nepřistupujte k naší službě ani ji nepoužívejte, pokud se shromažďováním nesouhlasíte a používání vašich údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Základní škola Kostelní Lhota je oprávněna tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit. K tomu může dojít bez předchozího upozornění.

Základní škola Kostelní Lhota zveřejní upravené Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách https://www.zskostelnilhota.cz/

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Informace, které shromažďujeme

Při používání naší Služby budete vyzváni, abyste nám poskytli osobní údaje, na které jste zvyklí vás kontaktovat nebo identifikovat. https://www.zskostelnilhota.cz/ shromažďuje následující informace:

 • Údaje o využití

Údaje o využití zahrnují následující:

 • Adresy internetového protokolu (IP) počítačů přistupujících k webu
 • Požadavky webových stránek
 • Odkazující webové stránky
 • Prohlížeč používaný k přístupu na stránky
 • Čas a datum přístupu

Jak shromažďujeme informace

https://www.zskostelnilhota.cz/ shromažďuje a přijímá od vás informace následujícím způsobem:

 • Při interakci s naší službou.

Vaše informace budou uloženy po dobu až 365 dnů poté již není povinen poskytovat vám služby. Vaše údaje mohou být uchovávány po delší dobu hlášení nebo vedení záznamů v souladu s platnými zákony. Informace, které vás neidentifikují osobně lze uložit na dobu neurčitou.

Jak používáme vaše informace

https://www.zskostelnilhota.cz/ může použít vaše údaje k následujícím účelům:

 • Poskytování a údržba naší služby a také sledování používání naší služby.
 • Marketingové a propagační iniciativy. Základní škola Kostelní Lhota bude využívat shromážděné nekonkrétní informace od vás, abychom zlepšili naše marketingové úsilí.
 • Cílená reklama. Vaše osobní údaje budou použity ke zlepšení reklamního úsilí relevantní pro vaše konkrétní zájmy.

Jak sdílíme vaše informace

Základní škola Kostelní Lhota bude případně sdílet vaše údaje v následujících situacích:

 • S vaším souhlasem. Základní škola Kostelní Lhota bude sdílet vaše údaje za jakýmkoli účelem s vaším výslovným souhlas.

Sdílení třetí stranou

Jakákoli třetí strana, se kterou sdílíme vaše informace, musí zveřejnit účel, pro který je zamýšlí použít tvé informace. Musí uchovávat vaše údaje pouze po dobu zveřejněnou při žádosti resp přijímání uvedených informací. Poskytovatel služeb třetí strany nesmí dále shromažďovat, prodávat ani používat vaše osobní údaje, kromě případů, kdy je to nutné k provedení stanoveného účelu.

Vaše informace mohou být sdíleny s třetí stranou z následujících důvodů:

 • Informace služby Analytics. Vaše informace mohou být sdíleny s online analytické nástroje za účelem sledování a analýzy návštěvnosti webu.

Pokud se rozhodnete takové údaje uvést při registraci resp v opačném případě dáváte Základní škole Kostelní Lhota povolení používat, sdílet a uchovávat tyto informace v souladu s tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Vaše informace mohou být zveřejněny z dalších důvodů, včetně:

 • Dodržování platných zákonů, nařízení nebo soudních příkazů.
 • Reakce na tvrzení, že používáním naší služby porušujete práva třetích stran.
 • Vymáhání smluv, které s námi uzavřete, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Soubory cookie

Cookies jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládají webové stránky, které navštívíte. Používají webové stránky cookies, které uživatelům pomáhají efektivně se pohybovat a provádět určité funkce. Soubory cookie, které jsou vyžadovány pro aby web fungoval správně, je povoleno nastavit bez vašeho svolení. Všechny ostatní soubory cookie potřebují před jejich nastavením v prohlížeči.

 • Nezbytně nutné soubory cookie. Nezbytně nutné soubory cookie umožňují základní funkce webových stránek, jako je např přihlášení uživatele a správa účtu. Webové stránky nelze správně používat bez nezbytně nutných souborů cookie.

Zabezpečení

Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá. https://www.zskostelnilhota.cz/ využívá řadu bezpečnostních opatření, aby zabránil zneužití, ztrátě nebo změně informací, které jste nám poskytli. Protože však nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které nám poskytujete, musíte k naší službě přistupovat u vás vlastní nebezpečí.

Základní škola Kostelní Lhota nenese odpovědnost za výkon webových stránek provozované třetími stranami nebo vaše interakce s nimi. Když opustíte tento web, doporučujeme vám zkontrolovat postupy ochrany osobních údajů jiných webových stránek, se kterými komunikujete, a určení přiměřenosti těchto postupů.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte následujícími způsoby:

Název: Základní škola Kostelní Lhota

Adresa: Základní škola Kostelní Lhota č.5 289 12 Sadská

E-mail: zs@kostelni-lhota.cz

Web: https://www.zskostelnilhota.cz/

Telefon: +420 325 599 037

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav, které máte v souvislosti se zpracováním vašich údajů, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese Michal Hinda, michal.hinda@sms-sluzby.cz.