Kouzelná škola – celoroční projekt

Moto: „V životě se děje spousta zázraků, pokud v ně věříme
Projekt si klade za cíl podpořit spolupráci všech žáků školy při společných aktivitách, budovat sebedůvěru a sebehodnotu každého žáka při individuálních úkolech, zapojit všechny žáky i pedagogické pracovníky při plánování, koordinaci a spolupráci a propojit myšlenky projektu s výukovými předměty a školními akcemi v průběhu celého školního roku.
A v neposlední řadě vytvořit společně v naší školičce kouzelnou atmosféru, kde se každý bude cítit přijímaný, spokojený a výjimečný, protože pak se dějí zázraky.