Návštěva obecního úřadu

Žáci čtvrtého a pátého ročníku navštívili v rámci slohové výchovy, ve které se učili pravidla rozhovoru a diskuze, místní obecní úřad. Zde je přivítal pan starosta Tomáš Drobný, který jim přiblížil svou práci i práci zastupitelstva a žáci dostali příležitost si něco z ní vyzkoušet – hlasovali o projektu, zdůvodňovali a prosazovali své návrhy. Zjistili, že je to velmi náročná a zodpovědná práce. Také si pro starostu připravili zajímavé otázky, které jim pan starosta ochotně zodpověděl.