Pasování na čtenáře

Úterý 18. června byl pro naše prvňáčky významný den. V komunitním centru byli před hojným publikem slavnostně pasováni na „Rytíře řádu čtenářského“. Slavnostní akcí nás provázela paní knihovnice Květa Šlemínová. Po úvodním slovu prvňáčci a naši předškoláčci z MŠ zazpívali veselé písničky. Následovalo společné přednesení slibu, a pak přišlo na řadu předčítání z oblíbené knížky. Všichni prvňáčci bravurně zvládli tento nelehký úkol a mohli být panem králem (starostou obce Tomášem Drobným) slavnostně pasováni na čtenáře. Závěrečnou písničkou nás prvňáčci naladili na prázdninovou notu. Gratulujeme všem novým rytířům řádu čtenářského!