Pečení perníčků

Se žáky čtvrtého a pátého ročníku jsme si na hodinu pracovních činností zapůjčili místní komunitní centrum a předvánoční atmosféru jsme si vylepšili společným pečením perníčků. Děti byly velice šikovné a perníčky se jim opravdu povedly. Se zdobením se děti nechtěly zdržovat a na svých výtvorech si hned pochutnaly.