Předávání pololetního vysvědčení

…“Čáry máry, láry fáry, kouzelníci čarovali,

vyplašili vodníka v Kostelce u rybníka.”…

 I v naší kouzelné škole se poslední lednový den předávalo pololetní vysvědčení. V úvodu tělocvičnou zazněla naše kouzelnická hymna “Kouzelníci z Kostelky”. Následovala řada kouzelnických triků, které bravurně předvedli naši nejstarší kouzelníci ze čtvrtého a pátého ročníku. Jejich vystoupení mělo velký úspěch.

Pak již paní učitelky v čarodějných kostýmech předaly ve třídách dětem vysvědčení. Naši nejmladší prvňáčci si za velikou snahu vysloužili i malé překvapení ukryté v nafukovacím balónku.

Všem našim šikovným školákům přejeme krásné prázdniny a těšíme ve druhém pololetí na další společné kouzelné zážitky!