PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

Vážení rodiče nejen budoucích prvňáčků, věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

1/ Zahájení školního roku 2023/2024
V pondělí 4. září v 8:00 hodin v místním kostele. Slavnostní zahájení potrvá cca 1 hodinu, potom mají žáci rozchod (na tento den ještě nejsou zajištěny obědy). Vyučování podle rozvrhu a pravidelné stravování začne od úterý 5. září.
Od tohoto dne také bude zajištěn provoz školní družiny. První školní den předají třídní učitelky rodičům všech žáků další potřebné informace.
2/ Prázdninový provoz školy
Přípravný týden je od pondělí 28. srpna do pátku 1. září 2023. Ředitelka je po tuto dobu ve škole přítomna denně.
Případnou schůzku s třídními učiteli směřujte prosím na přípravný týden, s ředitelkou školy od 28. srpna 2023.
3/ Kontakty
Mgr. Klára TURKOVÁ, třídní učitelka 1. ročníku (I. třídy)
klara.turkova@zskostelnilhota.cz
Mgr. Šádka KOPÁČKOVÁ, třídní učitelka 2. ročníku (II. třídy)
sarka.kopackova@zskostelnilhota.cz
Mgr. Jana OBALILOVÁ, třídní učitelka 3. ročníku (III. třídy)
jana.obalilova@zskostelnilhota.cz
Mgr. Hana ČERMÁKOVÁ, ředitelka a třídní učitelka 4. + 5. ročníku (IV. třídy) hana.cermakova@zskostelnilhota.cz
Vychovatelky ŠD:
Vedoucí vychovatelka ŠD – Markéta HOLEŠOVSKÁ marketa.holesovska@zskostelnilhota.cz
Vychovatelka ŠD – Bc. Jiřina Nováková jirina.richterova@zskostelnilhota.cz
Vychovatelka ŠD – Bc. Lenka Černá
Stravování v MŠ Kostelní Lhota:
Leona Kaiprová, 605 344 122, 739 035 353 

školní web: www.zskostelnilhota.cz
e-mail: zs@kostelni-lhota.cz – oficiální e-mail školy, na něm je ředitelka stále.
4/ Způsob zápisu do školní družiny
První školní den /4. září/ obdrží rodiče od vychovatelek zápisní lístek do ŠD, jeho vyplněním je dítě zapsáno. Vyplňuje se před započetím docházky, tedy do úterý 5. září! O přijetí rozhoduje ředitelka školy. Kapacita ŠD je 55 žáků a přednostně budou přijati žáci nižších ročníků. Pravidelný provoz ŠD 7:00 – 16:30. Družina je zpoplatněna částkou 200,- Kč za dítě na měsíc. Změny ohledně vyzvedávání dětí prosíme vždy pouze písemně.
5/ Zahajovací třídní schůzky – v úterý 12. září 2023 od 16.00 hodin
Pokud Vám bude cokoli nejasné, prosím, kdykoli pište nebo zavolejte. Máme před sebou, doufáme, pět let spolupráce a velmi si přejeme, aby tyto roky byly pro všechny zúčastněné roky šťastnými. Užijte si nadcházející léto a těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi po prázdninách.
Vaše škola