Přírodověda u páťáků

S páťáky jsme se v předmětu přírodověda pustili do obsáhlé kapitoly s názvem Lidské tělo. Zatím zkoumáme lidskou kostru a její funkci. K tomu nám pomáhá nová názorná pomůcka kostry člověka, kterou děti pojmenovaly „Arnošt“. Poslední únorové úterý jsme se věnovali důležité látce, která je součástí každé kapitoly – Jak poskytnout první pomoc. Trénovali jsme fixaci zlomenin pomocí trojcípého šátku a obvazů. Cílem těchto praktických cvičení je, aby byly děti co nejlépe připravené na náročné situace, které jim život může přichystat.