Ukázka práce dobrovolných hasičů

Ve čtvrtek 12. 10. nás navštívili členové Sboru dobrovolných hasičů Kostelní Lhota. Žáci se mohli seznámit s požární technikou, prohlédnout si hasičské vybavení, hasičské auto a dozvědět se základy první pomoci. Starší i mladší děti postupně dostaly příležitost si vše vyzkoušet. Největší dojem na děti udělala zkouška hašení z hasičské hadice a jízda novým autem. 
 Rádi bychom tímto znovu poděkovali tatínkům našich žáků, ale i jejich kolegům, kteří nám poskytli zajímavé informace o práci hasičů. Vaší činnosti si moc vážíme!