Úklid Kostelní Lhoty

Ve čtvrtek 27. 4. jsme ke Dni Země spolu s dětmi z mateřské školy uklízeli Kostelní Lhotu. Děti ze školky si pro nás nachystaly zajímavé úkoly, které jsme ke konci společně plnili. Na sběrném dvoře nás skřítek Jarníček poučil o správném třídění odpadků.