VYSVĚDČENÍ A HURÁ NA PRÁZDNINY

Přejeme krásné slunečné léto a úžasně strávené prázdniny všem našim žákům, rodičům a zaměstnancům školy!

Děkujeme panu starostovi, obecnímu úřadu, školské radě, mateřské škole, místní knihovně i obecním spolkům za spolupráci v uplynulém školním roce a těšíme se na shledání s vámi všemi opět v září.