Záchranář

Ve čtvrtek 1. června 2023 proběhla v naší škole přednáška, kterou pro nás připravila záchranná služba středočeského kraje. Děti si připomněly, jak mohou samy ošetřit drobná zranění a kdy je naopak nutné volat záchrannou službu. Zopakovaly si důležitá telefonní čísla pro případ nouze. Člen záchranné služby dětem předvedl, jak má vypadat správné provedení resuscitace na dospělém i na dítěti. Všichni si pak mohli na modelu resuscitaci vyzkoušet.