Žáci pátého ročníku pomohli rozšířit lesopark Kořeny našeho vzdělání

V pondělí 12. 6. odpoledne se žáci pátého ročníku spolu s rodiči sešli na akci, která spojila jejich lásku k přírodě a touhu pomoci planetě. Ve snaze zlepšit životní prostředí a rozšířit zeleň v obci zasadili stromy a jako další vycházející žáci pomohli rozšířit nově vznikající lesopark. Celý tento projekt probíhá od roku 2020 ve spolupráci s obecním úřadem. 

Žáci si mohli vybrat z nabídky stromů, jako jsou dub, třešeň, javor, jeřáb nebo borovice, které mají nejen estetickou hodnotu, ale také poskytují příjemný stín a podporují biodiverzitu. S velkým nadšením a nasazením žáci i jejich rodiče vzali do rukou rýče a přistoupili k práci. Během celého procesu bylo patrné, jak se žáci navzájem povzbuzovali a spolupracovali. Tento projekt posiluje jejich odpovědnost a pocit sounáležitosti s místem, ve kterém žijí a vyrůstají.

Po úspěšném zasazení stromů se žáci za odměnu opekli špekáčky a obdivovali svou práci. Každý strom, který byl zasazen, bude růst spolu s žáky. Tato akce je nejen aktivním krokem k ochraně přírody, ale také důležitým milníkem ve vzdělávání. Žáci se naučili, že i malé činy mohou mít velký dopad a že je na nás všech, abychom se starali o naši planetu. Jejich kořeny vzdělání se tak spojily s kořeny nově zasazených stromů, vytvářejíce tak pevný základ pro budoucnost.