Zahájení školního roku 2023/2024

V pondělí 4. 9. 2023 jsme opět všichni společně zahájili nový školní rok v krásném prostředí místního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Celý pedagogický sbor školy, včetně čestného hosta, pana starosty, tentokrát slavnostně přivítali 13 nových prvňáčků. Ti od nich na památku obdrželi pamětní list a pohádkovou knížku. Pro tento školní rok byl navíc každému žákovi prvního ročníku přidělen patron z řad páťáků. Patroni by měli po celou dobu svým svěřencům pomáhat a usnadňovat jim počáteční adaptaci ve školním prostředí. Prvňáci se nimi pak na oplátku na konci školního roku slavnostně za celou školu rozloučí.

Přejeme našim malým školáčkům úspěšný start v této důležité životní etapě a hlavně, ať se jim ve škole líbí a nadšení pro studium jim vydrží co nejdéle!