Zápis do 1. ročníku

Letošní zápis do 1. ročníku proběhl v hojném počtu. Budoucí prvňáčci byli moc šikovní a za splnění zadaných úkolů na jednotlivých stanovištích si právem zasloužili odměnu. 

Výsledky přijetí do 1. ročníku ZŠ Kostelní Lhota budou zveřejněny pod registračním číslem zapsaného žáka nejpozději 30. dubna na stránkách školy https://www.zskostelnilhota.cz/aktuality/ a ve vývěsce na budově školy.

 Vážení rodiče, velice si vážíme Vašeho zájmu o naši školu, v příštích dnech prosím sledujte informace na stránkách školy.

Děkujeme.