Závěr školního roku

V pátek 30. června se naposledy v tomto školním roce sešly děti ve třídách se svými třídními učitelkami. Vzájemně si prozradily, kam se kdo chystá na prázdniny. Když už každý sdělil svá prázdninová očekávání, společně jsme zhodnotili uplynulý školní rok – co se nám nejvíce líbilo, co se podařilo a na čem budeme příští rok muset zapracovat. Některé děti byly za reprezentaci školy odměněny pochvalou třídní učitelky. Poté se děti konečně dočkaly a obdržely svá letošní vysvědčení. Všem rodičům děkujeme za krásné květiny a dárečky. Udělaly nám velkou radost. Přejeme všem krásné prázdniny a budeme se těšit v září opět na shledanou.
Kolektiv základní školy Kostelní Lhota 😊