Zdravé využití volného času

Především díky finančnímu sponzorskému od daru firmy Megas, se nám v rámci preventivního programu „Zdravý životní styl a využití volného času“ podařilo zorganizovat přehlídku mistra republiky v OCR a trenéra Lukáše Nováka. Nejenže nám ukázal své trofeje a medaile, ale povídal nám o tom, jak on sám začal sportovat, co je všechno potřeba k tomu být sportovcem. Žáky zajímalo především, jak dlouho trénuje, jak důležitá je pro jeho sport skladba jeho jídelníčku, kde všude závodil. Otázek bylo mnoho, času méně, čekala nás totiž malá ukázka běžného tréninku jeho svěřenců. Dostali jsme trochu do těla, ale bylo to moc fajn. Naše úsilí bylo odměněno jak jinak než zdravými jogurty z Polabské mlékárny a drobnými dárky od sponzorů. Díky všem výše zmiňovaným za krásné a inspirativní dopoledne.