Družina

Školní družina má v letošním školním roce kapacitu 50 dětí ve třech odděleních. O klidné a bezpečné prožití volného času dětí se starají vychovatelky Markéta Holešovská, Bc. Jiřina Nováková a Bc. Lenka Černá

Provoz

Kontakt

Úplata

CÍL: Výchovným cílem je všestranný rozvoj dítěte, dodržování pravidel slušného chování, získávání osobní samostatnosti, podporování individuálních schopností a dovedností, rozšiřování slovní zásoby, rozvíjení pohybových schopností, myšlení, tvořivosti a fantazie nejlépe pomocí her.